Talare och Presentationer - Södertälje 2015

Johan Wretö (Ferrologic Enterprise Design AB)

Johan har arbetat med Sparx EA under 15 år och har också undervisat i verktyget de senaste 10 åren. Johan kommer att vara värd under mötet.

 Torgrim Oldenburg, Scania CV

Torgrim arbetar som verksamhetsutvecklare på Scania inom Parts & Service. Torgrim har varit med från början och byggt upp cSNAR (common Scania Architecture Repository).

Modeller som hjälper verksamheten

Verksamhetsmodeller är till för verksamheten och skall hjälpa verksamheten förstå hur man arbetar och se nya möjligheter med ständiga förbättringar. Verksamhetsutvecklare behöver lära sig att göra modeller som för verksamheten och som verksamheten förstår. Torgrim visar vilka modeller som man använder inom Scania och tipsar om hur man får ut det mesta av Sparx EA.

 Kristofer Gäfvert och Torsten Svärd - Lantmäteriverket

Kristofer jobbar som systemförvaltare av EA, vilket inkluderar handledningar, anpassningar, rapportmallar och dylikt. Kristofer har tidigare jobbat i Qualiware i samma roll.

Torsten stödjer verksamheten i arbetet med att ta fram informationsmodeller och förvaltning av dessa. Torsten är även deltagare i internationella och nationella samverkansprojekt där informationsmodeller är en vital del.

Tydliga beskrivningar av geodata hjälper informationsutbyte inom den ”Nationella Infrastrukturen för Geodata”

 • Hur geografisk information standardiseras och beskrivs genom informationsmodeller, i syfte att främja Lantmäteriets roll i det europeiska miljödirektivet Inspire och vår samverkan med kommuner
 • Hur och varför vi använder EA samt hur informationsmodeller från Inspire och olika standarder integreras med Lantmäteriets informationsmodeller
 • Hur vi gör för att alla ska jobba enhetligt
 • Egen html-generering för presentation
 • Visioner och fortsatt arbete

 Lars Axelsson - Scania

Arbetar som mentor och facilitator med särskild inriktning på att skapa verksamhetsdrivna effektiva informationsstrukturer för företag i olika branscher, på senare år särskilt inom telekom, fordon och transporter. Lars leder sedan en tid design och utveckling av en Common Information Model (CIM) för Scania.   

Scanias strategiska satsning på att bygga en Common Information Model

Presentationen kommer att innehålla och lyfta fram punkterna nedan, med betoning på nutid och med en liten tillbakablick på informationsmodelleringens utveckling sedan 30 år. 

 • Positionering av CIM i förhållande till andra modeller & Varför?
 • 10 budord för att skapa bra Informationsmodeller
 • Grundprincipen: KISS the Business!
 • Råna kassaskåpet för att öka värdet!
 • Alla som köpt en Färdig IT-lösning räcker upp en hand
 • Komplexiteten kräver arkitektur & överblick
 • Exempel på Informationsmodeller med olika skönhet, karaktär och källor; från Designmönster, Projektdrivna, Standards och från sublimt Nytänk
 • Aktuellt läge, utmaningarna inklusive olika tolkningar av agilt

 Hans Westergren - Folksam

Förvaltar och utvecklar FAR (Folksams Arkitektur Repository) i vilket alla Sparx EA-modeller lagras. Hans har lång erfarenhet av olika verktyg och modelleringsspråk genom roller som bl.a. verksamhetsarkitekt, verksamhetsanalytiker och kravanalytiker.

Ett gemensamt modellbibliotek - från ord till handling

Hans kommer berätta om den resa som Folksam genomför för att få ett gemensamt modellbibliotek – inte bara på pappret utan även i praktiken. En viktig del i arbetet är framtagningen av en egen MDG-teknologi, som stödjer ett genomtänkt sätt att arbeta med modellering. Folksam utvecklar egna verktygslådor och diagramtyper som hänger ihop med varandra. Därmed blir det lättare att arbeta och modellerna blir mer konsistenta. Folksams vision och var är vi i dag?

 Ingela Arback och Jonas Nilsson - Handelsbanken

Ingela arbetar på dotterbolaget Handelsbanken Liv som Verksamhetsarkitekt. 

Jonas kommer från SHB inom avdelningen Capital Markets som Verksamhetsarkitekt.  I rollen ingår att ta fram och förvalta resultat kring funktion, process, information och system.

Minska komplexiteten genom ett strukturerat sätt att bedriva förändringsarbete

Dagens infrastruktur är komplex, bestående av många system, systemsamband, verksamhetsprocesser mm och vårt uppdrag är att minska denna komplexitet genom att vara mer strukturerade i sättet att bedriva förändringsarbete. Vårt arbete skapar förutsättningar för att fatta medvetna beslut genom att kartlägga och strukturera befintliga strukturer och tillföra sakliga argument för ett önskat nyläge.

·            Krav på internkvalitet av bolagets processer och information ökade i och med ändrade regelverk. Stödet för att dokumentera detta krävde ett ramverk och en utmaning att sätta upp en struktur som är användbar för många.

·            Lära under tiden, när vi saknar tiden, hur vi klev in i EA

·            Utmaningen: är det vi gör i EA bara för några få roller, eller för fler? Hur når vi ut – publicering och lansering

·            Kombinerar olika arkitekturdimensioner för ökad funktionell resultatinriktning, t.ex. funktion vs system

·            Omvärldskrav på ökad datakvalitet ger behov av central informationshantering 

Daniel Siegl - LieberLieber

Daniel has been involved with model-based engineering since 2000. He first experienced model-based engineering with Together, and then moved on to the current focus: Enterprise Architect by Sparx Systems. He gained deep experience handling critical software projects around the world in the IT, apparel and footwear industries.

The next logical step was to join European-based LieberLieber, the Enterprise Architect Specialists, in 2006. In 2009 he became CEO, and in his role as developer of international business he also became CEO of LieberLieber Software Corp, based in Houston, TX, in 2014.

Daniel is heavily involved with LieberLieber's Automotive and Logistics clients, helping them to build tools to develop their products in a more efficient way. He is passionate about UML/SysML, embedded systems, and industry standards like AUTOSAR. He is an experienced speaker, a founding member of the Enterprise Architect User Group and represents LieberLieber at the Object Management Group.

Nyheter i Sparx EA 12.1 / New features in Sparx EA 12.1

Daniel will demonstrate the new features of Enterprise Architect v12.1

Next Event

Reading UK - 24 May 2022

 

For more information, see Next Event

 

Future Events

Future EAUG related events are being planned:

Roadshow EA 16 in Central Europe

May 10 Munich*, May 11 Stuttgart*, May 12 Frankfurt*, May 24 Zurich*, June 13 Stockholm**, June 15 Brussels**, June 29 Berlin*.
(*Event language German, ** Event language English)

More information to follow.


Please Register to receive information on any or all of these events as soon as it becomes available, or Contact Us to get involved.